Dizajn proizvoda

Dizajn proizvoda predstavlja oblikovanje proizvoda, njegov spoljašnji izgled, oblik, veličina, boja, težina, sastojci, dizajn pakovanja i etikete. Upečatljiv, dopadljiv, kvalitetan dizajn proizvoda ili i ambalaže privlači pažnju i prodaje proizvod.

Cilj svakog proizvoda je da privuče pažnju kupca, jer kvaliteta i dizajn ambalaže čine prvi kontakt sa potrošačem.

Dizajn proizvoda treba da zadovolji:

 • funkcionalnost, komunikativnost,
 • atraktivnost,
 • sigurnost,
 • uvjerljivost,
 • ekološku svijest,
 • jednostavnost korištenja proizvoda…

Karakteristike dobrog dizajna su:

 • Upotrebljivost proizvoda
 • Dosljednost slike
 • Ergonomska prilagodljivost
 • Estetski senzibilitet
 • Ekonomska pouzdanost

Konkurencija na tržištu je velika pa se proizvođači bore da svoj proizvod približe kupcima, organizujući promocije, akcije, konzumacije…

Proizvod treba da bude u ambalaži sa originalnim dizajnom da se istakne u osnosu na konkurentskih proizvoda. Kod dizajna proizvoda važno je voditi računa o boji proizvoda i kvaliteti slike koja će se nalaziti na samom proizvodu.

Dizajn proizvoda + Kvalitet = Uspjeh

Dobar i domišljat dizajn ambalaže proizvoda ostavlja utisak na kupca.