Društvene mreže

Sa razvojem Interneta razvile su se i društvene mreže. One predstavljaju zajednice koje djele zajedničke interese i aktivnosti te osiguravaju različite tehnologije interakcije, newsfeed, blogove, instant poruke itd.

Društvene mreže razvile su se iz komunkacije putem foruma ili news grupa, to su prvi oblici Internet druženja i Internet rasprava. To su besplatni online servisi koji korisnicima omogućuju razne vidove komunikacije sa svijetom uz mogućnost vlastite prezentacije.

Kada korisnici pristupaju društvenoj mreži stvaraju svoj profil. Profil čini opis vlastitih interesa, aktivnosti, znanja, slike itd. Sadrži i niz demografskih podataka. Kad se profil postavi, korisnici komuniciraju sa drugim korisnicima društvene mreže, “prijateljima” koji djele iste ili slične interese i aktivnosti.

Razvojem tehnologija i povećanjem brzina spajanja evoluirale su društvene mreže te su postale jedan os najčešćih oblika komuniciranja.

Najpopularnije  društvene mreže su Facebook, YouTube, Twitter, LikedIn, MySpace, Flickr, Last.fm.