E-mail marketing

E-mail marketing predstavlja najvažniji dio direktnog marketinga, odnosno direktno slanje komercijalnih tekstova određenih sadržaja korisnicima koji su odobrili da primaju e-mail sadržaj. E-mail strategija predstavlja jedan vid poslovne strategije za zadržavanje i povećanje baze korisnika kroz isporučivanje bitnih sadržaja korisnicima. Pomoću e-maila kompanije imaju u vidu ponašanje njihovih klijenata i bolje razumiju njihove potrebe. E-mail omogućava informisanje potencijalnih korisnika, kako bi pravilno koristili proizvode ili usluge.

Njegova najveća prednost ogleda se upravo u direktnoj komunikaciji između Vas i Vaših korisnika. Da, besplatan je i pruža mogućnosti za direktno ili na indirektno komuniciranje sa kupcima, njegove ostale prednosti su:

Štedi vrijeme

 • Učvršćuje poziciju brenda
 • Brz i ažuran odgovor korisnika
 • Prilagodljiv masovnoj populaciji
 • Potpuno mjerljiv
 • Široka rasprostranjenost
 • Omogućava dovođenje posjetilaca na Vašu web stranicu
 • Nema papira, troškova štampanja

Sam proces e-mail marketinga zasniva se na sljedećim koracima:

 1. prikupljanje i pravljenje baze korisnika,
 2. priprema i definisanje same ponude kompanije,
 3. kreiranje e-mail poruke,
 4. planiranje vremenskog trajanja e-mail kampanje,
 5. definisanje roka e-mail kampanje
 6. praćenje reakcije korisnika i
 7. mjerenje reakcije korisnika.

Vaš e-mail bi trebalo da sadrži sve najznačajnije informacije koje mogu da interesuju ciljnu grupu kojoj se obraćate. Zbog naglog porasta upotrebe mobilnih telefona i tableta potrebno je da Vaše e-mail poruke prilagodite vizuelno i tehnički novim tehnologijama. Svaki e-mail bi trebalo da bude namjenjen određenoj osobi i da sadrži personalizovanu poruku. Vaša e-mail poruka bi trebalo da ima prijateljski i ličan ton. Tekst bi trebalo da bude kratak i pojednostavljen, veći fokus bi trebalo staviti na vizuleni aspekt e-mail. Vaš e-mail bi trebalo da ima i poziv na akciju da se članovi ciljne grupe registruju, pogledaju Vašu ponudu, kliknu na link za Vaš sajt itd.