Facebook oglašavanje

Facebook je duštvena mreža nastala 4. februara 2004. godine. Najveća je društvena mreža i najpopularnija među oglašivačima. Facebook je promijenio mnoge sfere svakodnevnog života: kako komuniciramo sa ljudima, način na koji se informišemo, kako iskazujemo svoje stavove i osjećanja.

Sljedeći podaci uvjeravaju o veličini ove društvene mreže:

  • 28. augusta 2015. je objavljeno da je broj korisnika dosegnuo u tom danu 1 bilion.
  • Svaki sedmi stanovnik planete aktivno koristi Facebook na mjesečnom nivou, od čega 48% korisnika starijih od 18 godina pristupa Facebook-u na mobilnom telefonu.

Facebook je najpopularnija i najviše korištena duštvena mreža, pa je postao nezaobilazan dio Internet marketinga. Facebook je platforma na kojoj ljudi provode najveći dio svog vremena, u okruženju koje im je poznato i gdje se osjećaju prijatno i bezbjedno.

Prednosti Facebook oglašavanja su:

  • Postojanje dvosmjerne komunikacije – važna pogodnost na Facebook-u je povratna informacija u vidu lajka, pitanja ili dijeljenja sadržaja stranice.
  • Pronalaženje ciljne populacije – uz precizan sistem targetiranja Facebook oglasima, poruku kompanije moguće je predstaviti usko ciljanim grupama korisnika, oni za uzvrat dobijaju informaciju o proizvodu/usluzi koja ih zanima.
  • Plasiranje informacije u različitim oblicima – kreativnost u kampanji se može ispoljiti kroz tekstove, fotografije, video snimke, embedovane linkove.
  • Povećanje svjesti o brendu – sa dobro odabranim alatima za oglašavanje na Facebook-u brzo se dolazi do ciljne populacije koja se upoznaje sa brendom i kvalitetnim sadržajem pretvara u populaciju potencijalnih potrošača.
  • Stvaranje lojalnog odnosa sa fanovima sa kvalitetnim sadržajem i atraktivnim ponudama koje će biti im biti prilagođene i zanimljive je jedan od glavnih ciljeva kampanje.

Glavne prednosti Facebook oglašavanja ogledaju se u mogućnosti brzog i lakog prenošenja poruke ciljanom auditorijumu, mogućnosti preciznog targetovanja cijne grupe po geografskoj lokaciji, demografskim podacima i interesovanjima, mogućnosti određivanja učestalosti prikazivanja ovih poruka i mogućnosti praćenja detaljne statistike o broju dosegnutih korisnika, cijena klika i uspješnost kampanje.

Facebook oglasi su jedan od najvažnijh alata za uspješno online oglašavanje.

Zavisno od ciljeva kampanje, Facebook nudi nekoliko vrsta oglasa:

“Boost your posts” ili “Page Post Engagement”

Koristi se za promociju objave sa Facebook stranice. Samom promocijom povećava se domet objave i “engagement” korisnika. Ovdje morate paziti na Facebook pravilo o tome da tekst smije da zauzima maksimalno 20% površine slike koju promovišete.

“Promote your page” ili “Page Likes”

Oglas služi privlačenju novih fanova na Facebook stranicu.

“Send people to your website”, odnosno “Clicks To Website”

Oglas služi za promovisanje web stranice (prijave na newsletter, stranica za booking, posebnih ponuda, i slično) pa se tako klikom na oglas korisnici dovode na Vašu web stranicu sa sadržajem koji želite promovisati.

“Increase conversions on your website” ili “Website Conversions”

Oglas takođe korisnike vodi na željenu web stranicu. U rezultatima oglasa možete pratiti broj ostvarenih konverzija (rezervacija, prijava na newsletter, pitanja, …).

Za uspješno praćenje konverzija potrebno je dizajnirati Conversion Tracking Pixel.

“Get installs of your app”, odnosno “App Installs”

Koristi se za promovisanje aplikacije pomoću koje se organizuje nagradni konkurs na Facebook stranici. Ako Vam je cilj podizanje broja učesnika konkursa (osoba koje se registruju u aplikaciju) koristićete ovu vrstu oglasa, ali morate biti i administrator aplikacije.

“Increase engagement“ in you app” ili “App Engagement

Koristi se kada želite da Vam se što više korisnika koji jednom uđu u aplikaciju (nagradni konkurs) vrati više puta.

“Raise attendance to your event” ili “Event Responses”

Koristi se prilikom promovisanja različitih događaja. Ako na Facebook stranici kreirate događaj na koji želite da dođe što više članova Vaše ciljane grupe kreiraćete ovakav oglas.

“Get people to claim your offer”, odnosno “Offer Claims”

Oglasi se koriste za promociju kupona koje ste napravili pomoću opcije “Offer” na Facebook stranici.

“Get Video Views”

Koristi se za promociju video sadržaja.
 

Facebook oglasi mogu se pojaviti u Facebook News feedu korisnika, s desne strane u koloni za oglase, te na mobilnim uređajima. Moguće je kombinovati prikaze po želji za pojedini oglas, pa čak i odabrati mobilnu platformu na kojoj će se oglas prikazati.

Načini plačanja na Facebook-u:

  • PPC – Pay-Per-Click, plaća se kad korisnik klikne na Vaš oglas i posjeti Vašu stranicu.
  • CPM – Pay per Impression, plaćanje na hiljadu prikazivanja Vašeg oglasa.