Google oglašavanje

Google oglasi su najrasprostranjenija platforma za online oglašavanje koju je Google pokrenuo 2000. godine. 

Google AdWords je program za online oglašavanje koji omogućuje da pronađete nove korisnike i proširite svoje poslovanje.

Google oglasi funkcionišu kao Pay Per Click sistem. PPC (Pay Per Click) je plaćanje po kliku, što znači da se oglas prikazuje, a budžet se troši samo kada neko klikne na oglas i posjeti Vaš web sajt. Univerzalna cijena za klik ne postoji, ona se razlikuje od djelatnosti do djelatnosti, zavisi od od toga kolika je konkurencija na pretraživaču na određenu ključnu riječ. Cijene se formiraju po tipu licitacije među svim ponuđačima koji žele da se prikažu na tim plaćenim pozicijama za određenu ključnu riječ. Postavlja se dnevni budžet i on se troši za reklamu, oglas se gasi kad se budžet potroši.

Kod Google AdWords-a nema rasipanja novca i ima najviši ROI (povrat investicije) od svih platformi za oglašavanje.

Google oglasi omogućavaju prikazivanje Vaših oglasa u okviru Google multimedijalne mreže (GDN). GDN obuhvata preko 2 miliona web sajtova širom svijeta. Dovoljno je reći da GDN dopire do 90% korisnika interneta i shvatićete potencijal ove mreže.

Prednosti Google oglašavanja:

  • Brzi rezultati – nakon lansiranja kampanje Vaš oglas će početi da se prikazuje; klijenti će vidjeti oglas i saznati za Vas.
  • Mjerljivost – ovaj sistem je integrisan sa Google analitikom, lako se prate uticaji kampanje i rezultati, odnosno ono što smo uložili od onog što smo zaradili.
  • Precizno targetiranje – Google reklamom možete odrediti kada, kome i gdje će se prikazati Vaš oglas (grad, region, državu).
  • Pay per click – plaćanje samo kad korisnik klikne na oglas ili posjeti sajt.
  • Kontrola budžeta – kontrola troškova za oglašavanje. Buždet namjenjen oglasima možete povećati i smanjiti u svakom trenutku. U određenom vremenskom periodu možete da investirate onoliko koliko imate za olgašavanje u tom trenutku.
  • Pravovremenost – oglas se prikazuje korisnicima koji pretražuju proizvode ili usluge koje nudite.
  • Napredovanje – upotrebom AdWords alata možete vašu kampanju da uredite i unapređujete i povećate broj mogućih korisnika.