CAD-CAM kursevi

Ovi specijalizovani kursevi obuhvataju aplikacije za vođenje tehničke dokumentacije, tehničko projektovanje u 2D i 3D, modelovanje, animiranje i mnogobrojne druge primjene.

AutoCAD

AutoCAD je Computer – Aided Design (CAD) program za 2D i 3D dizajniranje i crtanje. To je vektorska aplikacija namijenjena za potrebe inženjera i raznih tehničara (mašinstvo, građevinarstvo i dr).

ArchiCAD

ArchiCAD je arhitektonski BIM CAD program. ArchiCAD je specijalizovan za upravljanje svim zajedničkim aspektima, kako estetikom tako i inženjerskim tokom procesa dizajna u građevinskom okruženju – zgrade, enterijer, ekstarijer, urbana područja i dr.

Maya

Maya je najsavremeniji profesionalni program za 3D modelovanje, animaciju, efekte i renderovanje. U njemu se pravi sadržaj za filmove i televiziju, video-igre, web dizajn i štampu.

Autodesk 3ds Max

Autodesk 3ds Max, bivši 3D Studio Max, je 3D računarski program za izradu 3D animacija, modela i slika. Često se koristi za dizajniranje video igara, TV reklama, u arhitektonskim vizuelizacijama a koristi se i za filmske efekte.

SolidWorks 2012

Kurs Solidworks uvodi polaznika u osnove ovog CAD softvera i to kroz četiri oblasti: izrada Sketcha (skice), izrada PART-ova (dijelova), izrada ASSEMBLY-a (sklopa) i na kraju kreiranje DRAWING-a (radioničkog crteža).

CATIA

CATIA je najmoćniji program svoje vrste među CAD (Computer Aided Design) softverima u svijetu. CATIA pripada grupi računarski potpomognutim aplikacijama za trodimenzionalno modelovanje. Ovaj program je stvorio Francuski Dassault Systems uz tehničku i marketinšku podršku IBM-a širom svijeta.

Projektovanje pomoću računara (CAD – Computer aided design), takođe poznato kao računarsko projektovanje i izrada (CADD), je korištenje računarskih tehnologija u procesu dizajna i dizajn – dokumentacije. CAD softver, ili okruženje, omogućuju korisniku ulazne alate koji se koriste u svrhu racionalizacije procesa projektovanja, izrade, dokumentacija, i proizvodnih procesa. CAD izlaz se dobija u obliku elektroničkih datoteka za ispis ili mašinske operacije. Kao što je u upotrebi kod izrade tehničkih i inženjerskih crteža, izlaz iz CAD mora prenijeti informacije, kao što su materijali, procesi, dimenzije i tolerancije prema primjeni specifičnih konvencija.

CAD je važna industrijska umjetnost koja se često koristi u mnogim oblastima, uključujući auto, brodogradnja, i zrakoplovne industrije, industrijski i arhitektonski dizajn, protetike, i još mnogo toga. CAD se takođe široko koristi za proizvodnju računalnih animacija za specijalne efekte u filmovima, oglašavanje i tehničke priručnike.

 

Upišite se na jedan od sljedećih kurseva i omogućite sebi vrhunsku edukaciju iz oblasti CAM – CAM dizajna

Zašto Solid Works?

Zato što želite najbolje od 3D dizajna!

SolidWorks 3D CAD rješenja omogućuju Vama i Vašem tim da brzo transformišete nove ideje u odlične proizvode.

Dizajnirajte i oblikujte svijet oko sebe s moćnim, fleksibilnim mogućnostima u AutoCAD softveru, jedan od vodećih svjetskih 2D i 3D CAD dizajn alata. Maksimalno povećajte produktivnost uz alate za konceptualni dizajn, model dokumentaciju, i simulaciju stvarnost.

Digitalno pripremite i predstavite arhitektonski projekat kroz primjer urbane vile, naučite kako da kreirate i uredite osnovne dvodimenzionalne tehničke crteže, osnove, presjeke i izglede,  napravite trodimenzionalni model i vizuelizaciju arhitektonskog objekta, kao i štampanje uređenih tehničkih crteža.

Autodesk 3ds Max Design softver osigurava snažno, integrisano 3D modelovanje, animiranje, renderovanje, komponovanje i alate koji omogućuju umjetniku i dizajneru da ubrza proizvodnju.

3D studio omogućava fantastičnu podršku za razvoj igara, vizualne efekte umjetnika i grafičkih dizajnera s jedne strane, i arhitekata, dizajnera, inženjera, stručnjaka za vizualizaciju sa druge.

Maya je najsavremeniji profesionalni program za 3D modelovanje, animaciju, efekte i renderovanje. U njemu se pravi sadržaj za filmove i televiziju, video-igre, web dizajn i štampu.

CATIA je jedan od vodećih svjetskih rješenja za dizajn proizvoda i inovacija. Nekoliko hiljada kompanija u više industrija širom svijeta su već odabrali Virtual Design mogućnosti CATIA proizvoda kako bi osigurali svojim proizvode pravi uspjeh. CATIA donosi rješenja za preduzeća iz visoke industrije preko svojih nabavnih lanaca za mala i srednja preduzeća.