Kursevi grafičkog dizajna

Ovi kursevi su organizovani tako da obrade osnovnu i najvažniju tematiku grafičkog dizajna kroz konkretne primjere. Svaka ispod navedena aplikacija je bogata mogućnostima a mi smo izdvojili one najvažnije. Za pohađanje ovih kurseva potrebna je osnovna kompjuterska pismenost (poslovni kurs).

Adobe Photoshop

Nauči kako da urediš svoje fotografije za prikazivanje na Internetu, retuširaš ih ili koristiš za pripremu za štampu, napraviš kreativne ilustracije i crteže korištenjem alatki za crtanje i bojenje i dr.

Adobe Illustrator

Nezamjenjiv alat za rad sa vektorskom grafikom. Znanje iz illustratora će ti omogućiti da kreiraš logotipe, razne ilustracije, flajere, reklame, bilborde, vizit karte i dr.

Kurs animacije za djecu

Posebno sačinjen plan podstiče djecu da razvijaju kreativnost, navikavaju se na timski rad kroz druženje. Nakon završenog kursa djeca će moći samostalno da naprave animaciju.

 CorelDRAW

Program za rad sa vektorskom grafikom. Obzirom da Corel ima gotovo iste mogućnosti kao Illustrator pri izboru obično savjetujemo korištenje Illustratora ili kombinaciju Illustrator/Corel.

Adobe InDesign

Vjerovatno najozbiljniji program ukoliko želiš da tvoja priprema bude savršena u štampi. Koristi se kod preloma postera, flajera, brošura a skoro nezamjenjiv kod kreiranja magazina, novina i knjiga. Najviše ga koriste grafički dizajneri za pripremu za štampu.

Adobe Fireworks

Glavni razlog zbog kojeg preporučujemo Fireworks je zato što je to grafički program koji je kreiran isključivo za web dizajnere. Lakši je i brži za učenje od Photoshopa, a u mnogim slučajevima ćeš isti rad mnogo brže napraviti u Fireworksu nego da ga praviš u Photoshopu.

Grafički dizajn je vrsta primijenjene umjetnosti koja najčešće uključuje kombinovanje tipografije, ilustracije, fotografije i štampe, kako bi se vizuelnom komunikacijom prenijela neka ideja ili poruka, u svrhu informisanja, uvjeravanja ili educiranja.

U novije se vrijeme grafički dizajn podjednako bavi i novijim tehnologijama, npr. videozapisima, filmom ili multimedijom. Premda uglavnom vezan uz dvodimenzionalno, ne isključuje i bavljenje trodimenzionalnim objektima (ambalažom, industrijskim dizajnom, dizajnom izložbenih prostora pa čak i arhitekturom).

U oblasti grafičkog dizajna imate priliku da se usavršite i naučite koristiti sljedeće programe:

    1. Photoshop
    2. Ilustrator
    3. Corel DRAW
    4. InDesign