Programing?

Programiranje ili računarsko programiranje (en. programming) je vještina pomoću koje korisnik stvara i izvršava algoritme koristeći određene programske jezike da bi napravio računarski program. Programiranje sadrži elemente umjetnosti, nauke, matematike i konstruisanja. Svaki programer piše programski kod u nekom programskom jeziku. Različiti programski jezici podržavaju različite stilove programiranja (programska paradigma). Različiti programski jezici zahtjevaju različite nivoe znanja, umijeća i detalja koje programer treba posjedovati.

Učićete osnovne koncepte programiranja:

 

  • Analiza problema
  • Kreiranje algoritma (crtanje dijagrama toka)
  • Pisanje programskog koda
  • Unos programskog koda u računar i pokretanje programa

 

Slika sa predavanja

 

Obzirom da vaše znanje trebate prenijeti u neki programki jezik, mi vam nudimo PHP. Ovaj programski jezik je zastupljen na preko dvadeset milion web stranica. PHP je razvijen sa nagaskom na web razvoj ali fantastično radi sa bazom podataka tako da se može koristiti i u ostalim oblastima. Pored PHP nudimo vam obuku iz Java i Android.

Da li želite dobro plaćeni posao na poziciji IT ili dizajn eksperta u kompanijama u Bosni i Hercegovini? Poziciju vođe projektnih timova? Ako je vaš odgovor DA, pridružite se našem ekspertskom timu i pružićemo vam vrhunsku edukaciju.

Postanite profesionalni, visoko plaćeni programer.

 

Kursevi programiranja

Ovo su specijalizovani kursevi vezani za programiranje web i desktop aplikacija te baza podataka. Programiranje je veoma cijenjeno ovih dana.

PHP/MySQL

Na kursu možeš naučiti osnovne koncepte PHP programiranja a cilj kursa je da se napraviš dinamičan web sajt sa CMS-om koji se povezuje na MySQL bazu podataka (CRUD).

Java

Programski jezik Java je idealan najpopularnijih ali i jedan od najkompleksnijih programskih jezika. Kao takav obrađujemo ga kroz tri nivoa kursa. Veoma je tražen na freelancing sajtovima.

 

Android

Cilj ovog kursa je da naučite kako da napravite svoju prvu Android aplikaciju bez obzira da li ste programer ili niste.

Kurs izrade igre za Android i iOS

Cilj ovog kursa je da naučite kako da napravite igru koja je kompatabilna za Android i iOS.