Šta je Internet Marketing?

E-marketing je marketing proizvoda ili usluga putem Interneta, kao i drugih digitalnih kanala, kao što su e-mail i bežični mediji.

Definicija tradicionalnog marketinga može se lako primijeniti i na digitalni marketing: “E-marketing se u tom slučaju definiše kao kombinacija strategija i taktika koje se izvršavaju putem digitalnih kanala u cilju ispunjavanja ciljeva kompanije (npr. povećanje prodaje) unutar definisanog vremenskog okvira i budžeta”.

10 Online marketing trendova i predviđanja za 2016.

 • Širenje komunikacije putem mobilnih uređaja
 • Rast direktnog tj. “personalizovanog” marketinga
 • Povećana uloga analitike
 • Povećana komunikacija putem video sadržaja
 • Marketing orijentisan na sadržaj sve važniji
 • Vizuelne prezentacije i infografici sve značajniji
 • Detaljna segmentacija i precizno targetiranje
 • Sve više novca za online oglašavanje
 • Analiza bazirana na korisničkom ponašanju

Internet marketing

Doba online ere. Google, koji je omogućio da pronađemo sve što želimo na jednom mjestu. Pretrage na pretraživaču su dio svakodnevnice. Kako da pronađete ključne riječi i iskoristite ih u svoju korist? Koji su to najteži načini internet oglašavanja a koji su najbolji? Koji su rizici lošeg marketinga? Internet marketing je pravo rješenje za kompanije koje se žele istaći u moru konkurencije i iskoristiti online pogodnosti u poboljšanju svoje pozicije. Dobar marketing je pola obavljene prodaje. Svi imaju jednaku priliku da obezbjede svoje mjesto na Google-u i to ono pod rednim brojem 1. A koliko je ta pozicija važna nismo ni svjesni. Tendencija se kreće u smjeru kompletnog preseljenja čovjekovih želja, potreba i života u online svijet. Čak 94% potencijalnih kupaca prije same kupovine odlučuju se prevashodno na Google pretragu. Zašto ih odmah ne usmjeriti Vašim proizvodima ili uslugama tj. na Vaš sajt?

T

Web sajtovi

Ukoliko želite najbolje rezultate Vašeg poslovanja, neophodno je da imate sajt putem kojeg ćete prezentovati Vaše proizvode i usluge.

W

Mobilno oglašavanje

Broj korisnika mobilnih telefona se svakodnevno povećava. Budite u skladu sa trendom putem kojeg možete doprijeti do Vaše ciljne grupe.

L

Facebook oglašavanje

Jedna od najvažnijih prednosti oglašavanja putem Facebooka jeste targetiranje korisnika prema njihovim interesovanjima, lokaciji, polu.

P

Mobilni sajtovi

S porastom broja aktivnih korisnika mobilnih telefona u odnosu na korisnike računara pruža se mogućnost izrade visokomodernizovanih responzivnih mobilnih sajtova.

M

Google oglašavanje

Jedna od najpreciznijih taktika da pristupite Vašim potencijalnim klijentima jeste oglašavanje putem Google-a.

I

Animirani baneri

Ukoliko želite efikasnije reklame one moraju biti privlačne, atraktivne i jedinstvene jer se tako postižu i do 40% veći efekti oglašavanja.

Q

Oglašavanje na youtube-u

Kao jedna od najposjećenijih mreža na svijetu YouTube Vam pruža mogućnost oglašavanja. Možete da upload-ujete Vašu reklamu prije, u toku i poslije videa.

U

E mail marketing

Kako biste obezbjedili kontinuiranu komunikaciju sa trenutnim kupcima te ih obavijestili o novim proizvodima i uslugama koristite Email Marketing koji daje efikasne rezultate, a uz to sve alat je besplatan.

N

Infografici

Vizuelan i sadržajan pregled informacija koje želite da plasirate svojoj publici.

Korak po korak: Kako razviti marketinški plan

Korak 1: Upoznaj sebe i svoje tržište

Početna tačka marketinške strategije svake organizacije jeste razumijevanje svrhe postojanja te organizacije. Pronaći sebe i definisati buduće taktike za poslovanje je osnova svakog dobrog biznisa. Do realne procjene samog preduzeća je teško doći ali ne i nemoguće. Potrebno je da se u svakom momentu preduzeće svjesno odnosi prema problemima i nastoji da ih uoči i riješi u najkraćem mogućem roku. Neka od osnovnih pitanja za svaku kompaniju su:

 • Koje je prirode kompanija u kojoj radimo?
 • Kakvo je okruženje u kojem posluje kompanija?
 • Koji su potencijalni kupci i koje su njihove želje? Kako organizacija može odgovoriti na potrebe kupca?
Korak 2: Postizanje rezultata analize

Ukoliko razumijete trenutnu poziciju kompanije, dodatne analize će omogućiti postavljanje novih ciljeva, što je svakako neophodno za dalje poslovanje. Korištenjem različitih strategija moguće je spoznati karakteristike poslovanja i na taj način ostvariti pravi uvid u sadašnje i buduće prilike i slabosti korporacije.

Porterova analiza

Središte ove analize jeste konkurencija. Neophodno je istražiti potencijalne prijetnje, konkurente koji bi mogli preuzeti Vaše korisnike. Potrebno je istražiti sve šta konkurencija radi, a ne samo saznati kakve su im cijene i kvalitet. Takođe, treba imati u vidu pregovaračku moć kupaca. Važno je i obratiti pažnju na troškove i stepen koncentracije kupaca. Pored kupaca imamo dobavljače i njihove zahtjeve.

Jako je važno istražiti mogućnost supstitucije proizvoda. Postojanje supstituta za Vaš proizvod je, svakako, nepovoljna situacija po Vas.

Problemi se mogu javiti i ukoliko želite ući na novo tržište, ali i ukoliko se u tržište na kome poslujete žele uključiti novi učesnici. Stoga treba uvijek biti na oprezu.

Korak 3: Marketinško oglašavanje i targetiranje

Marketinško oglašavanje prema targetiranim korisnicima predstavlja krajnje rezultate marketing plana. Razmotrite neke od ciljeva marketinške strategije koji će Vas dovesti do dobrih rezultata.

Ovi ciljevi treba da budu specifični za svaku korporaciju i stoga se kreiraju u skladu sa koristima koje joj donose zaradu. Ovo je jedna od taktika koja će omogućiti da fokus bude na dugoročnim dostignućima. Potrebno je odrediti prekretnicu koja će omogućiti da strategija dovede do velikih postignuća.

Korak 4: Razvoj strategije i tehnike namijenjene postizanju ciljeva

Na primjer, glavni cilj će biti akvizicija (pronalaženje) novih kupaca. Taktika bi mogla biti oglašavanje na internet sajtovima koji dopiru do Vaše ciljne grupe. Ova ideja se reflektuje i na Vaše ciljno tržište.

Korak 5: Ocjena strategije

Kada pišete plan neophodno je da uzmete u obzir zahtjeve i potrebe Vaše organizacije. U tom momentu bi bilo korisno upotrebiti SWOT analizu (snage, prilike, prijetnje i slabosti).

Za svaki dio strategije SWOT analizira snage i slabosti te prilike i prijetnje. SWOT analiza će otkriti u kojoj mjeri je moguće da realizujete plan.

Zahtjevi organizacije uključuju sljedeće:

 • Kratkoročne ciljeve
 • Dugoročne ciljeve
 • Povrat ulaganja

Resursi koje organizacija uključuje su:

 • Ljudski resursi
 • Budžet
 • Agencije sa ugovorom
Korak 6: Praćenje, pregled i optimizacija

Koja je glavna prednost internet marketinga u odnosu na standardni marketing? E-marketing koristi backlinkove za distribuciju poruka. To podrazumijeva podršku od drugih sajtova i usmjeravanje prema Vašem. Internet marketing može biti praćen, podaci mogu biti analizirani te je moguće dobiti povratnu informaciju radi planiranja optimizacije marketing strategije.

Internet Vam dopušta da pratite svaku taktiku pojedinačno te da putem analize ocijenite kako te taktike rade zajedno.