Katalozi proizvoda

Katalog je lista usluga ili proizvoda koje nudi odeđena firma svojim klijentima sa njihovim opisom, cijenama, rokovima za dostavu i podacima kome su namijenjeni usluge i proizvodi.

Katalog može biti kao štampani dokument ili elektronski dokument (e-katalog) na disku, CD-u itd. On predstavlja kolekciju proizvoda grupisanih u potkategorije i kategorije koje omogućavaju lakšu preglednost korisnicima. Cilj kataloga je da sveobuhvatno opiše Vašu ponudu, akciju, proizvode, usluge i sl.

Početak kataloga su osnovne informacije o Vašoj firmi, zatim slijedi prezentacija usluga i proizvoda.