Mobilni sajtovi

Budući da danas sve veći i veći broj korisnika Interneta dolazi na Vaš sajt putem mobilnih uređaja neophodno je da sajt prilagodite upravo njima.

Kada se govori o Web sajtovima vidljivim na mobilnim uređajima, postoje dvije opcije:

  • Mobilna verzija sajta i
  • Responsivni dizajn sajta.

Pod mobilnom verzijom sajta se podrazumijeva da se radi odvojen sajt, na odvojenoj domeni koji je namjenjen mobilnim uređajima. Tada se radi preusmjeravanje sa desktop sajta na mobilnu verziju sajta. Mobilni sajt je trenutno dostupan korisnicima preko pretrživača preko niza uređaja (IPhone, Android, BlackBerry, itd).

Responsivni Web dizajn podrazumijeva da se originalni Web sajt sam prilagođava mobilnom uređaju. Dakle, sajt se prilagođava ekranu bilo kojeg uređaja. Ovaj vid se danas češće preporučuje. Više o responsivnom dizajnu i njegovoj važnosti možete pročitati ovdje.

Osim ove dvije opcije pregledanja nekog sajta na mobilnom uređaju postoji i mogućnost izrade aplikacije. Aplikacije od korisnika zahtjevaju da prvo preuzme i instalira aplikaciju prije nego što pregleda sadržaj što predstavlja značajnu barijeru između početnog angažovanja i djelovanja/konverzije.

Mobilni sajtovi su kompatibilni sa svim mobilnim uređajima. Jedan mobilni sajt može privući više korisnika na različitim mobilnim uređajima, dok aplikacije zahtjevaju posebnu verziju za svaku vrstu mobilnih uređaja. URL-ovi mobilnih sajtova lako se integrišu sa mobilnim tehnologijama kao što su SMS, QR kodovi.

Mobilni Web sajt se može odmah ažurirati. Dinamičniji je od aplikacije u smislu fleksibilnosti za ažuriranje sadržaja. Ako želite da promijenite sadržaj ili dizajn mobilnog sajta možete jednostavno obaviti izmjenu i promjene su odmah vidljive, dok ažuriranje aplikacije zahtijeva od korisnika da je nadogradi.