Mobilno oglašavanje

Mobilno oglašavanje podrazumijeva oglase koji se prikazuju na mobilnim telefonima, tabletima i u mobilnim aplikacijama (Mobile Ads). Postoje dva oblika internet oglašavanja. Prvi način je vid digitalnih oglasa - banera na ekranima mobilnih telefona, a drugi oblik odnosi se na slanje putem SMS i MMS poruka. Prednost mobilnog oglašavanja je što operater zna sve potrebne podatke o korisniku i može istog trena pozicionirati oglas. Mobilno oglašavanje omogućava da svoje poslovanje učinite dostupnim ljudima koji su u pokretu.

Oglasi na mobilnim telefonima pojavljuju se na Search i na Display mreži, sa prilagođenim izgledom u odnosu na izgled oglasa na desktop računarima. U Display mreži se osim klasičnih banera oglasi pojavljuju i u okviru instaliranih aplikacija na uređaju korisnika. Oglašavanje aplikacijama omogućava vam da dosegnete korisnike koji na mobilnim uređajima provode sve više vremena koristeći aplikacije nego mobline pretraživače. Na ovaj način možete targetirati pojedinačne aplikacije koje koristi vaša ciljna grupa. Popularna je opcija oglašavanja samih aplikacija. To je veoma korisno za developere i kompanije koje su napravile svoje aplikacije, a žele dodatno da ih popularišu i povećaju broj instalacija. Oglašavanjem se povećava korištenje već instaliranih aplikacija korištenjem oglasa na Search i Display mrežama.

Primjer Call Only Oglasa

Oglasi koji se prikazuju na mobilnim uređajima mogu imati i određne dodatke, kao što je Call dodatak ili click-to-call opcija. Ovaj dodatak omogućava direktan poziv sa mobilnog telefona iz oglasa jednim klikom. Call dodatak za moblino oglašavanje je veoma koristan, jer se na taj način značajno skraćuje vrijeme pretrage korisnika i prikazivanje oglasa do direktnog kontakta sa oglašivačem.

Takođe postoji dodatak za instaliranje aplikacije ili oglašavanje određene funkcije aplikacije koju je korisnik već instalirao.

Nepravilno i pravilno prikazivanje sajtova na mobilnom telefonu.

Kako bi se mobilni oglas ispravno prikazivao potrebno je da Web sajt na kojem se on prikazuje bude responsivan, odnosno prilagodljiv mobilnim uređajima.