Plakati

Dizajn plakata ima svrhu, namjena mu je oglašavanje, objave ili jednostavno za informisanje. Dizajn plakata vrlo je bitan i diktira kako ćete poslati svoju poruku i kojoj grupi je namijenjena. Gledaoci ili prolaznici često u prolazu na trenutak pogledaju krajičkom oka Vaš plakat, stoga dizajn plakata i sami tekst moraju biti besprijekorni kako bi zaokupili pažnju.

Odabir privlačnih boja i fotografija

Vaš dizajn plakata mora imati žive i privlačne boje i snažnu sliku koja će privući prolaznike. Boja teksta mora biti u kontrastu s pozadinom i čitka. Ukoliko koristite više boja budite konzistentni. Na primjer: možete koristiti jednu boju za naslov, drugu za pozadinu i treću za tekst. Bez obzira na broj slika koje su vam potrebne sve trebaju biti privlačne i bitne za poruku koju šaljete. Gledalac prvo primjećuje fotografije, te ako ga one zainteresuju i kreiraju emociju, onda čitaju i tekst.

Privlačan tekst i dizajn plakata

Za uspješan dizajn plakata kreirajte snažan i privlačan tekst. Veliki naslov kreiran s čitkim fontom koji šalje jedinstvenu poruku kako bi impresionirali prolaznike. Neka Vaš naslov prati dizajn plakata i bude najveći tekst na vašem plakatu. Iako želite interesantan font za dizajn plakata bitno je da je čitak. Ukoliko vaša poruka za dizajn plakata nije jedinstvena čitaoc se kasnije neće sjećati šta je vidio.

Stoga vaša poruka koju šalje Vaš dizajn plakata mora biti jedinstvena pomalo provokativna ali ne i uvredljiva.

Jednostavan dizajn plakata

Neka dizajn plakata bude jednostavan. Kod dizajn plakata obavezno ograničite broj boja, fontova, slika i informacija kako ne bi zatrpali čitaoca sa previše informacija. Komplikovani dizajn plakata će ometati čitaoce i nećete prenijeti Vašu poruku. Uključite u dizajn plakata samo bitne informacije najčešće naslov, informacije o događaju i osnovne kontakte.

 

 

Leci

Leci ili  flajeri se koriste za sve vrste reklamiranja, najava događaja, koncerata, predstava, prodaju proizvoda, promociju proizvoda i usluga. Oni predstavljaju jedan od najstarijih vidova reklamiranja. Dijele se na ulici, u lokalima, tržnim centrima, klubovima, ubacuju se u poštansko sanduče itd.

Na lecima trebate naglasti ove rječi:

  • Novo
  • Lako
  • Garantujemo
  • Dokazano
  • Besplatno
  • Rezultati
  • Sada
  • Otkrijte

Letak možete iskoristiti i da na njega ukomponujete popust ili poklon. Klijent tada pomoću njega može iskoristiti popust ili preuzeti poklon.

Izvrstan prvi utisak

Kao prvo trebate razumjeti da u današnje vrijeme postoji veliki broj svih vrsta marketing kampanja koje nas bombardiraju svakog dana želeći privući našu pažnju. Puno kompanija odabire dizajn letaka i izradu letaka u tu svrhu.

U današnje vrijeme imate oko 2 sekunde da ostavite dobar utisak na Vašeg klijenta koji je dobio u ruke vaš letak, impresionirate ga i zaokupite njegovu pažnju.

Zapamtite da za prvi utisak nemate drugu šansu! Za dobar prvi utisak važne su dvije stvari: kvalitetan dizajn letaka i zaokupiti pažnju dobrim naslovom popraćenim sa dobrom fotografijom.

Brošure

Štampane brošure i dobar dizajn brošura su jedan od najboljih načina da promovišete svoje poslovanje i dođete do novih klijenata. Izrada brošura i dizajn brošura pruža glavne informacije vezane uz Vaše proizvode, pružaju uvid u Vašu kompaniju, te daju klijentima nešto “opipljivo” što mogu uzeti sa sobom.

Izrada i planiranje za dizajn brošura

Dizajn brošura bez plana može za rezultat imati puno grešaka u samom dizajnu, može se dogoditi da zaboravite neki proizvod ili informaciju, a time sam dizajn brošura nije konzistentan. Stoga je prije same izrade brošure bitno razraditi plan izrade. Trebate razmisliti do koga će doći Vaša brošura. Možete dizajnirati brošuru vezanu uz neki određeni događaj ili uz specifičan proizvod ili se brošura može sastojati od raznolikog dizajna za svaki pojedini proizvod.

Kakva god svrha Vaše brošure bila, mora biti dizajnirana skladno specifičnoj publici kojoj se obraćate i to morate imati na umu pri izradi brošure.

Format brošure diktira dizajn brošura

Prije izrade i početka samog dizajna brošura potrebno je odabrati format papira Vaše brošure, način savijanja, vrstu papira, plastifikaciju i štancanje oblika. Izaberite format brošure skladno količini informacija koju ćete staviti u brošuru zajedno sa svim grafičkim elementima, te potom formirate dizajn brošura. Na primjer dizajn brošura većeg formata se lakše primijeti, dok su manje praktičnije za slanje poštom. Najčešći oblik formata je u formatu A4 (297×210 mm) trostruko savijena jer je pogodna za kovertiranje i slanje poštom, te takođe stane u svaki džep.