Vizit karte

Vizit karte su karte koje nose informacije o kompaniji ili pojedincu. Predstavljaju vid komunikacije sa klijentima. Vizit karta je prva prezentacija Vaše kompanije potencijalnim klijentima. Ona je često prvi utisak koji neko ima o Vama i jedina veza između Vas i potencijalnog kupca ili klijenta. Vizit karta se dijeli tokom formalnog upoznavanja kao podsjetnik na Vas i Vašu firmu.

Dizajn vizit karte mora biti inovativan, kreativan, jednostavan, ozbiljan ili sofisticiran. To je zahtjevan posao koji traži ideju i kreativnost, unikatan i prepoznatljiv dizajn. Odabir boje i tipografije, logotip, kako prezentovati djelatnost firme neka su od pitanja na koja treba odgovoriti.

Uspješne vizit karte su čiste, otvorenog dizajna sa informativnim tekstom. Vizit karta može imati dizajn sa obe strane ili samo da jedne. Najvažnije je da dizajn služi da istakne informacije koje stavljate na vizit karte i da te inforamacije budu od značaja, kao npr. ko ste Vi i gdje se nalazite?

Primjeri dobrih i loših vizit karti