Website-ovi

Vaš website je esencijalni alat u marketing strategiji. Pomaže novim kupcima da Vas pronađu i pokazuje im šta je to što nudite. Možete ga koristiti i da obavještavate postojeće kupce o novitetima, te da poboljšate brigu o njima i da ponudite uslugu online trgovine. Pomoću website-a možete doći u kontakt sa kupcima i potencijalnim partnerima širom svijeta - i sve to veoma ekonomično.

Posjedovanje Web sajta je kao da otvarate vrata Vaše firme novim klijentima. Razlozi za posjedovanje website-a:

  • Pomoću website-a komunicirate sa potencijalnim klijentima i klijentima 24/7.
  • Website Vam omogućuje veći doseg.
  • Povećava efektivnost Vašeg marketinga.
  • Skuplja povratne informacije.
  • Komunicirate efektivno.
  • Pomaže potencijalnim klijentima da Vas pronađu.
  • Omogućava direktnu prodaju.
  • Dosezanje kupaca nove generacije.

(Više informacija ovdje.)