Zaglavlja i koverte

Poslovni kredibilitet i profesionalizam prikazani su na koverti. Koverte su čest vid komunikacije s Vašim klijentima, poslovnim saradnicima, ali i dragim ljudima. Na njih možete gledati kao na “ambasadore” u firmama sa kojima obavljate poslovnu prepisku ili kod klijenata kojima se direktno obraćate.

Štampana koverta može privući pažnju klijenata i to je jedan od načina promovisanja firme. Profesionalno dizajniranim i štampanim kovertama možete dobiti maksimalnu izloženost brenda.

Dizajn koverti je prepoznatljiv i lako se primjećuje među drugom poštom. Koverta odličnog dizajna se ističe od ostalih bijelih običnih koverti i Vašim klijentima su zanimljivije.

Na kovertu možete stavit vaš logotip, fotografiju ili tekst da bi ste poboljšali Vaš imdž. Sa dobro dizajniranom kovertom možete zaokružiti izradu vizualnog identiteta vaše firme.

Memorandum je takođe sastavni dio korporativnog identiteta firme. Memorandum predstavlja list papira A4 formata na kome se nalaze osnovni podaci vaše firme. Jedno od (nepisanih) pravila poslovne komunikacije jeste da svaka firma ima svoj originalni memorandum.

Memorandum se sastoji od gornjeg zaglavlja u kome se obično nalaze logo, naziv firme, bankovni računi, PIB i matični broj. U donjem zaglavlju nalaze se adresa, brojevi telefona firme, imejl i adresa Web sajta. Na sredini memoranduma može se naći vodeni žig logoa vaše firme.